شروع فروش ویژه!

Days
Hours
Minutes
Seconds

♨ با خرید چند ترم یکجا از حداکثر تخفیف استفاده کنید!

توضیحات دوره مکالمه عربی فصیح:

توضیحات دوره لهجه عراقی:

سوالات پرتکرار درباره دوره عربی فصیح

✅ در این دوره زبان عربی فصیح تدریس می‌شود که در همه کشورهای عربی کاربرد دارد و پایه یادگیری لهجه های عربی است.

✅ در این دوره به صورت یک روز در میان یک فایل تصویری در گروه کلاسی در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرد (هر هفته سه جلسه) و در کنار آن هر هفته یک جلسه آنلاین جهت رفع اشکال و تمرین مکالمه برگزار می‌شود.

✅ در این دوره اساتید عرب زبان و مجریان شبکه های عربی حضور دارند که فرصتی بی نظیر برای علاقه‌مندان یادگیری زبان عربی فصیح است.

✅ بله. تا انتهای جلسه دوم بدون هیچ شرطی در صورت عدم رضایت میتوانید وجه خود را پس بگیرید.

✅ درصورت ثبت نام تا قبل اتمام زمان تخفیف، با پنجاه درصد تخفیف در کلاس ها ثبت نام می کنید.

به آیدی زیر در ایتا پیام بدید🙂👇

🆔️ @sadad_ad

سوالات پرتکرار درباره دوره لهجه عراقی

✅ در این دوره به صورت یک روز در میان یک فایل تصویری در گروه کلاسی در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرد (هر هفته سه جلسه) و در کنار آن هر هفته یک جلسه آنلاین جهت رفع اشکال و تمرین مکالمه برگزار می‌شود.

✅ در این دوره “دکتر سجاد اکبری” مجری تلوزیون و قاری بین المللی قرآن کریم حضور دارند که فرصتی بی نظیر برای علاقه‌مندان یادگیری لهجه عراقی است.

✅ در این دوره به صورت یک روز در میان یک فایل تصویری در گروه کلاسی در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرد (هر هفته سه جلسه) و در کنار آن هر هفته یک جلسه آنلاین جهت رفع اشکال و تمرین مکالمه برگزار می‌شود.

✅ بله. تا انتهای جلسه دوم بدون هیچ شرطی در صورت عدم رضایت میتوانید وجه خود را پس بگیرید.

✅ درصورت ثبت نام تا قبل اتمام زمان تخفیف، با پنجاه درصد تخفیف در کلاس ها ثبت نام می کنید.

به آیدی زیر در ایتا پیام بدید🙂👇

🆔️ @sadad_ad

نظر شرکت کنندگان درباره دوره های آموزشگاه سداد: